Τα βαθύτερα ποτάμια ρέουν σιωπηλά Dancespace

Φωτογραφίες από της παράστασης χορού με επιρροές από την ιαπωνική μυθολογία της σχολής Dancespace Μαρία Γαδετσάκη που έγινε στα Τρίκαλα. Μπορείτε να επιλέξετε και να κατεβάσετε τις φωτογραφίες που σας ενδιαφέρουν.

Leave a Comment

error: Alert: Content selection is disabled!!